تقویم آموزشی

ردیف نام دوره مدت زمان روزهای هفته شروع دوره ساعات مدرس مبلغ تخفیف ظرفیت ثبت نام
1 ورک شاپ گریم میکاپ تخصصی (خصوصی) 6 جلسه شنبه الی پنجشنبه 1399/4/14 10 الی 16 هنرکده گریماس 80,000,000 1
2 ورک شاپ گریم میکاپ تخصصی (خصوصی) 6 جلسه شنبه الی پنجشنبه 1399/4/21 10 الی 16 هنرکده گریماس 80,000,000 1
3 ورک شاپ گریم میکاپ تخصصی (خصوصی) 6 جلسه شنبه الی پنجشنبه 1399/4/28 10 الی 16 هنرکده گریماس 80,000,000 1
4 ورک شاپ گریم میکاپ تخصصی (نیمه خصوصی) 6 جلسه شنبه الی پنجشنبه 1399/5/4 10 الی 16 هنرکده گریماس 55,000,000 6