مدرسین گریماس


سرکار خانم نسیم متاع پور

آدرس :
کردستان- مریوان- ابتدای ورودی بهاران- فاز 1- سالن زیبایی مدا
سرکار خانم نسیم متاع پور

سرکار خانم ناهید سلطانی

آدرس :
سنندج- شهرک نایسر- خیابان امام شافعی- بالاتر از چهارراه حاجی فیض اله- روبروی دیوار استخر- آموزشگاه شیلانا
سرکار خانم ناهید سلطانی

سرکار خانم مریم احمدزاده

آدرس :
کردستان- بانه- کمربندی 1- کوچه کانی 8- سالن زیبایی سرمه
سرکار خانم مریم احمدزاده