مدرسین گریماس


سرکار خانم فرزانه جوادی پویا

آدرس :
قزوین- فلکه دهخدا- بالاتر از بانک کشاورزی- آموزشگاه قصر طلایی
سرکار خانم فرزانه جوادی پویا

سرکار خانم صغری رحمنی

آدرس :
قزوین- تاکستان- خیابان غفاری- کوچه لاله سوم- نبش شهید محرم- آموزشگاه لاله
سرکار خانم صغری رحمنی