مدرسین گریماس


سرکار خانم بهاره آذرگون

آدرس :
اهواز- زیتون کارمندی- فلکه سنگر- خیابان خاقانی- بین سنگر و زهره- پلاک 30- سالن زیبایی سانا
سرکار خانم بهاره آذرگون

سرکار خانم زهرا اژدریان

آدرس :
اهواز- زیتون کارمندی- خیابان شهید یوسفی نژاد- بین زیتون وزیبا- سالن زیبایی پرنا
سرکار خانم زهرا اژدریان

سرکار خانم فرشته ریاضی

آدرس :
اهواز- کیانپارس- خ نهم غربی- فاز ۲- مجتمع گلشن- واحد۸
سرکار خانم فرشته ریاضی

سرکار خانم نگار آهنج

آدرس :
اهواز- کیانپارس- نبش خرداد- انتهای فاز2 غربی- آموزشگاه عروس سرا
سرکار خانم نگار آهنج

سرکار خانم طراوت طاهری

آدرس :
اهواز- خیابان اصلی بنی هاشمی- بین هلالی و فراهانی- سالن زیبایی رنگین کمان
سرکار خانم طراوت طاهری