فروشگاه نسترن  

(11-01-01) آدرس :
کرج- خیابان دکتر بهشتی- خیابان امیری- فروشگاه نسترن (مدیریت: خانم نسترن اروجی)

فروشگاه گل آرا  

(11-01-02) آدرس :
کرج- خیابان آبان- نبش کوچه 7- فروشگاه گل آرا (مدیریت: آقای کریم اروجی)

فروشگاه بلفی  

(11-15-01) آدرس :
کرج- فردیس- فلکه سوم- نبش پاساژ ارگ فردیس- فروشگاه بلفی (مدیریت: آقای امیر رحمانی)

فروشگاه سرمه  

(11-01-03) آدرس :
کرج- خیابان امیری- فروشگاه سرمه (مدیریت: آقای حسین اروجی)

فروشگاه نگین  

(11-05-01) آدرس :
البرز- ماهدشت- بلوار امام- نبش خیابان قائم- پلاک 640- فروشگاه نگین (مدیریت: آقای حسین شکری)

فروشگاه گل آرا  

(11-01-04) آدرس :
کرج- خیابان محقق- پلاک 19- فروشگاه گل آرا (مدیریت: آقای حسن اروجی)