فروشگاه نگاه اول  

(15-01-01) آدرس :
همدان- میدان آرامگاه بوعلی- مابین خیابان خواجه رشید و کولانج- فروشگاه نگاه اول (مدیریت: اقای جواد حاتمیان)

فروشگاه ایگورا  

(15-06-01) آدرس :
همدان- کبودرآهنگ- خیابان امام- روبروی بانک کشاورزی- فروشگاه ایگورا (مدیریت: آقای مصطفی همتی)

فروشگاه ماهک  

(15-05-01) آدرس :
همدان- تویسرکان- خیابان باهنر- پایین تر از خیابان ولایت- فروشگاه ماهک (مدیریت: آقای علیرضا مرادیه)