فروشگاه فلورانس  

(07-04-01) آدرس :
قائم شهر- خیابان بابل- روبروی مدیریت درمان تامین اجتماعی- فروشگاه فلورانس (مدیریت: آقای جواد جعفری)

فروشگاه بیتا  

(07-01-01) آدرس :
ساری- کیلوتر 2 جاده قائمشهر- پشت سازمان مهندسی- جنب مازند نیرو- فروشگاه گریماس (مدیریت: آقای فرهاد رزقی)

فروشگاه امید  

(07-02-01) آدرس :
بابل- میدان کارگر- فروشگاه امید (مدیریت: آقای مهدی وزیر لقب)

فروشگاه طلایی  

(07-02-02) آدرس :
بابل- میدان اول حمزه کلا- نبش معلم 21- فروشگاه طلایی (مدیریت: آقای هومن طلایی)