فروشگاه درویشی  

(14-03-01) آدرس :
لرستان- دورود- پاساژ ملت- طبقه همکف- فروشگاه درویشی (مدیریت: آقای رضا درویشی)

فروشگاه عسگری  

(14-02-01) آدرس :
لرستان- بروجرد- خیابان شهدا (خیابان مرکزی) روبروی پاساژ جهادی- فروشگاه عسگری

فروشگاه کیش کالا  

(14-01-02) آدرس :
خرم آباد- میدان شقایق- پاساژ اخوان کریمی- طبقه همکف- فروشگاه کیش کالا (مدیریت: آقای سعید عزیزی)

فروشگاه مصطفی  

(14-01-03) آدرس :
خرم آباد- خیابان انقلاب- ابتدای خیابان جلال آل احمد- فروشگاه مصطفی (مدیریت: خانم عینی)