فروشگاه آنا  

(09-01-01) آدرس :
کرمان- میدان باغ ملی- فروشگاه آنا (مدیریت: آقای علی عسگرپور)

فروشگاه چین چیلا  

(09-01-02) آدرس :
کرمان- خیابان پروین اعتصامی شرقی- روبروی کوچه شماره 30- فروشگاه چین چیلا (مدیریت: آقای عباس مرتضی پور)

فروشگاه شاندیز  

(09-02-02) آدرس :
کرمان- سیرجان- خیابان امام- اول بازار بزرگ- فروشگاه شاندیز (مدیریت: آقای محمدرضا عربی)

فروشگاه هانی مون  

(09-03-01) آدرس :
کرمان- رفسنجان- خیابان شهدا- جنب شیرینی سرای لشکری- فروشگاه هانی مون (مدیریت: آقای حسین عبدالهی)

شرکت تعاونی آرایشگران  

(09-03-02) آدرس :
کرمان- رفسنجان- خیابان معراج جنوبی- نبش کوچه 7- شرکت تعاونی آرایشگران رفسنجان (مدیریت: آقای علی کریمی)

فروشگاه روژین  

(09-03-03) آدرس :
کرمان- رفسنجان- بلوار طالقانی- روبروی کتابخانه مرتضوی- فروشگاه روژین (مدیریت: آقای عظیم زارع)

فروشگاه رژ  

(09-04-01) آدرس :
کرمان- بم- خیابان شهید صدوقی- روبروی بانک ملت- مجتمع تجاری آریا- فروشگاه رژ (مدیریت: خانم میترا باقری)

فروشگاه مشرق پخش  

(09-05-01) آدرس :
کرمان- جیرفت- بلوار کوثر- روبروی مسجد جامع- فروشگاه مشرق پخش (مدیریت: خانم نادیا سلیمانی)

فروشگاه فرشته  

(09-04-01) آدرس :
کرمان- بم- خیابان کاشانی- فروشگاه فرشته (مدیریت: آقای محمد بهنود)

فروشگاه ماه بانو  

(09-13-01) آدرس :
کرمان- عنبرآباد- چهارراه مسجد- فروشگاه ماه بانو (مدیریت: آقای رحمان افشارمنش)