فروشگاه درخشان  

(08-01-01) آدرس :
ارومیه- خیابان امام- بازار رضا- فروشگاه درخشان (مدیریت: آقای اسماعیل صبح درخشان)

فروشگاه ونوس   

(08-03-01) آدرس :
آذربایجان غربی- میاندوآب- میدان امام- بازار جامع- فروشگاه ونوس (مدیریت: آقای علی امجدی)