فروشگاه نیلی  

(12-01-01) آدرس :
زاهدان- چهارراه رسولی- پاساژ گلستان- پلاک 104- فروشگاه نیلی (مدیریت: عبدالرزاق سالارزهی)