فروشگاه گل سرخ  

(30-01-01) آدرس :
سمنان- میدان امام علی- مجتمع گردشگری ققنوس- طبقه همکف- فاز دوم- فروشگاه گل سرخ (مدیریت: خانم سیده مهسا زرگر)