فروشگاه ساحل  

(24-01-01) آدرس :
زنجان- خیابان شیخ فضل اله نوری- ساختمان آرین- فروشگاه ساحل (مدیریت: آقای حیدرعلی سپهری)

فروشگاه مودا  

(24-02-01) آدرس :
ابهر- خیابان ولیعصر- پاساژ سینا- پلاک 36- فروشگاه مودا (مدیریت: آقای نبی اله دودانگه)

فروشگاه خاتون  

(24-01-02) آدرس :
زنجان- خیابان سعدی- جنب داروخانه سعدی- فروشگاه خاتون(مدیریت: آقای حمیدرضا دشتی)

فروشگاه دی تو دی  

(24-02-01) آدرس :
ابهر- خیابان طالقانی جنوبی- روبروی مخابرات- کوچه مهر- فروشگاه بخشی (مدیریت: آقای علی خدابخشی)