فروشگاه رضایی  

(05-01-01) آدرس :
اهواز- خیابان امام- پاساژ امینی- فروشگاه رضایی (مدیریت: آقای محمدرضا رضایی)

فروشگاه کیاوش  

(05-03-01) آدرس :
آبادان- خیابان شهید منتظری- شاپور سابق- اول بازار روز- فروشگاه کیاوش (مدیریت: آقای کیوان نادری)

فروشگاه شهروند  

(05-02-01) آدرس :
دزفول- خیابان انقلاب- بین منتظری و کشاورز- فروشگاه شهروند (مدیریت: آقای مانی دهقان پور)

فروشگاه مایسا  

(05-04-01) آدرس :
بندر ماهشهر- ابتدای خیابان امام- روبروی ایستگاه دانشگاه شریف- فروشگاه مایسا (مدیریت: آقای علیرضا معشوری)

فروشگاه پارادایس  

(05-14-01) آدرس :
خوزستان- رامهرمز- چهارراه طالقانی- خیابان امیرکبیر- پاساژ پور اسفندیار- فروشگاه پارادایس (مدیریت: خانم سودابه زارع و آقای شهبازی)

فروشگاه آرین  

(05-06-01) آدرس :
خوزستان- شوش- خیابان شهید دانش- پاساژ کریمی- فروشگاه آرین (مدیریت: آقای محمد کرد)

فروشگاه تی تیش  

(05-06-02) آدرس :
خوزستان- شوش- خیابان شهید دانش- بازارچه حافظ- فروشگاه تی تیش (مدیریت: آقای علی عباس زاده)

فروشگاه رنگین کمان  

(05-07-01) آدرس :
خوزستان- شوشتر- چهارراه امام- ضلع شرقی- فروشگاه رنگین کمان (مدیریت: آقای امید آریان پور)

فروشگاه برادران آشوری  

(05-10-01) آدرس :
خرمشهر- میدان مطهری- بازار روز- پلاک 46- فروشگاه برادران آشوری (مدیریت: آقای روح اله آشوری)

فروشگاه عسل  

(05-11-01) آدرس :
اندیمشک- خیابان امام- پاساژ جوا- طبقه همکف- فروشگاه عسل (مدیریت: آقای محمد زرنگ)

فروشگاه ایساتیس  

(05-16-01) آدرس :
خوزستان- امیدیه- مجتمع تجاری امیدیه- طبقه همکف- فروشگاه ایساتیس (مدیریت: خانم آمنه رضایی)