فروشگاه نارسیس  

(02-01-01) آدرس :
مشهد- بلوار معلم- بین معلم 8 و 10 - پلاک 192- فروشگاه نارسیس (مدیریت: آقای یونس تدین)

فروشگاه خندان  

(02-01-02) آدرس :
مشهد- 17 شهریور- پاساژ قائم- طبقه اول- واحد 53- فروشگاه خندان (مدیریت: آقای مجتبی خندان)

فروشگاه وسمه  

(02-05-01) آدرس :
نیشابور- تقاطع دارایی و بعثت- جنب بانک تجارت- روشگاه وسمه (مدیریت: آقای امیر کرامتی پور)

فروشگاه پایون  

(02-08-01) آدرس :
تربت حیدریه- خیابان کاشانی- کاشانی 1- پاساژ مجید- طبقه پایین- فروشگاه پایون (مدیریت: آقای مهدی حاتمیان)

فروشگاه آرا  

(02-08-01) آدرس :
تربت حیدریه- خیابان کاشانی- نبش کاشانی 26- فروشگاه آرا (مدیریت: خانم نسرین پاکزاد)

فروشگاه مهرگان  

(02-02-01) آدرس :
سبزوار- خیابان بیهق- بیهق24- روبروی بانک کشاورزی- نرسیده به میدان پست و تلگراف- فروشگاه مهرگان (مدیریت: آقای محمدرضا مهرگان)

فروشگاه سعید  

(02-01-03) آدرس :
مشهد- بلوار طوس- طوس 65- بین نجف 2 و 4- فروشگاه سعید (مدیریت آقای ابوالفضل سید محمدی)

فروشگاه بهزادی  

(02-13-01) آدرس :
قوچان- خیابان مطهری- بعد از چهارراه اول- فروشگاه بهزادی (مدیریت: آقای محمد بهزادی فر)

فروشگاه حنفی  

(02-06-01) آدرس :
خراسان رضوی- تربت جام- میدان مرکزی- فروشگاه حنفی (مدیریت: آقای احسان فیضی)