فروشگاه صدرا

سهراب محمدی
آدرس :
شهرکرد- خیابان ولیعصر- تقاطع سعدی- فروشگاه صدرا (مدیریت: آقای سهراب محمدی)

عکسهای فروشگاه