فروشگاه حامد

رحیم رشتبری
آدرس :
تبریز- خیابان آذربایجان- تقاطع فیضیه- پشت دکل ایرانسل- فروشگاه حامد (مدیریت: آقای رحیم رشتبری)

عکسهای فروشگاه