تقویم آموزشی

ردیف نام دوره مدت زمان روزهای هفته شروع دوره ساعات مدرس مبلغ تخفیف ظرفیت ثبت نام
1 بازآموزی مدرسین طلایی گریماس 2 روز سه شنبه و چهارشنبه 1397/11/15 10 الی 18 هنرکده گریماس 000 16
2 آموزش تکنیکی شینیون( 3 تکنیک) 1 روز چهارشنبه 1397/11/17 9 الی 16 خانم خالصی 9,000,000
7,000,000
22 % 16
3 آموزش تکنیکی گریم میکاپ(خصوصی) 3 ساعت پنجشنبه 1397/11/18 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
4 تمرین و رفع اشکال هنرجویان 3 ساعت شنبه 1397/11/20 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 14
5 آموزش تکنیکی گریم میکاپ(خصوصی) 3 ساعت پنجشنبه 1397/11/25 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
6 تمرین و رفع اشکال هنرجویان 3 ساعت شنبه 1397/11/27 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 14
7 همایش معرفی محصولات گریماس 3 ساعت یکشنبه 1397/11/28 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 40
8 آموزش گریم میکاپ خصوصی 3 روز دوشنبه الی چهارشنبه 1397/11/29 10 الی 16 هنرکده گریماس 50,000,000 2
9 تمرین و رفع اشکال هنرجویان 3 ساعت چهارشنبه 1397/12/1 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 14
10 آموزش تکنیکی گریم میکاپ(خصوصی) 3 ساعت پنجشنبه 1397/12/2 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
11 ورک شاپ گریم میکاپ گرید C 2 روز شنبه و یکشنبه 1397/12/4 10 الی 16 هنرکده گریماس 13,500,000 14
12 ورک شاپ گریم میکاپ گرید A.B.C 1 هفته شنبه الی یکشنبه 1397/12/4 10 الی 16 هنرکده گریماس 40,500,000 14
13 ورک شاپ گریم میکاپ گرید B 2 روز دوشنبه و سه شنبه 1397/12/6 10 الی 16 هنرکده گریماس 13,500,000 14
14 تمرین و رفع اشکال هنرجویان 3 ساعت چهارشنبه 1397/12/8 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 14
15 آموزش تکنیکی گریم میکاپ(خصوصی) 3 ساعت پنجشنبه 1397/12/9 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
16 ورک شاپ گریم میکاپ گرید A 2 روز شنبه و یکشنبه 1397/12/11 10 الی 16 هنرکده گریماس 13,500,000 14
17 بازآموزی مدرسین طلایی گریماس 2 روز دوشنبه و سه شنبه 1397/12/13 10 الی 16 هنرکده گریماس 000 16
18 همایش معرفی محصولات گریماس 3 ساعت چهارشنبه 1397/12/15 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 40
19 آموزش تکنیکی گریم میکاپ(خصوصی) 3 ساعت پنجشنبه 1397/12/16 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
20 گریم میکاپ خصوصی 4 روز شنبه الی سه شنبه 1397/12/18 10 الی 16 هنرکده گریماس 80,000,000 1