تقویم آموزشی

ردیف نام دوره مدت زمان روزهای هفته شروع دوره ساعات مدرس مبلغ تخفیف ظرفیت ثبت نام
1 همایش معرفی محصولات گریماس 3 ساعت شنبه 1397/9/10 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 40
2 ورک شاپ گریم میکاپ گرید C 2 روز یکشنبه و دوشنبه 1397/9/11 10 الی 16 هنرکده گریماس 13,500,000 14
3 ورک شاپ گریم میکاپ گرید C. B. A 1 هفته یکشنبه الی یکشنبه 1397/9/11 10 الی 16 هنرکده گریماس 40,500,000
37,500,000
8 % 14
4 ورک شاپ گریم میکاپ گرید B 2 روز سه شنبه و چهارشنبه 1397/9/13 10 الی 16 هنرکده گریماس 13,500,000 14
5 آموزش تکنیکی گریم میکاپ (خصوصی) 3 ساعت پنجشنبه 1397/9/15 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
6 ورک شاپ گریم میکاپ گرید A 2 روز شنبه و یکشنبه 1397/9/17 10 الی 16 هنرکده گریماس 13,500,000 14
7 همایش آموزشی کار با مواد 3 ساعت دوشنبه 1397/9/19 10 الی 13 خانم زلقی 000 40
8 خودآرایی 2 جلسه سه شنبه 1397/9/20 10 الی 13 هنرکده گریماس 8,000,000 1
9 تمرین و رفع اشکال هنرجویان 3 ساعت چهارشنبه 1397/9/21 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 7
10 آموزش 3 تکنیک شینیون 1 روز چهارشنبه 1397/9/21 9 الی 16 خانم خالصی 9,000,000
7,000,000
20 % 15
11 آموزش تکنیکی گریم میکاپ (خصوصی) 3 ساعت پنجشنبه 1397/9/22 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
12 همایش معرفی محصولات گریماس 3 ساعت یکشنبه 1397/9/25 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 40
13 بازآموزی مدرسین طلایی گریماس 2 روز دوشنبه و سه شنبه 1397/9/26 10 الی 18 هنرکده گریماس 000 16
14 آموزش تکنیکی گریم میکاپ (خصوصی) 3 ساعت پنجشنبه 1397/9/29 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1