تقویم آموزشی

ردیف نام دوره مدت زمان روزهای هفته شروع دوره ساعات مدرس مبلغ تخفیف ظرفیت ثبت نام
1 تمرین و رفع اشکال هنرجو (خصوصی) 3 ساعت چهارشنبه 1398/11/23 10 الی 13 هنرکده گریماس 3,000,000 1
2 آموزش تکنیکی گریم و میکاپ 3 ساعت پنجشنبه 1398/11/24 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
3 ورک شاپ گریم و میکاپ گرید A.B.C 6 جلسه شنبه الی پنجشنبه 1398/11/26 10 الی 16 هنرکده گریماس 46,000,000 14
4 کلاس 1 روزه کار با مواد 3 ساعت شنبه 1398/12/3 11 الی 14 هنرکده گریماس 2,000,000 40
5 پاکسازی پوست (تخصصی) 2 جلسه شنبه و یکشنبه 1398/12/3 10 الی 16 هنرکده گریماس 14,000,000 10
6 خودآرایی 2 جلسه یکشنبه و دوشنبه 1398/12/4 10 الی 13 هنرکده گریماس 10,000,000 1
7 آموزش تکنیکی کار با مواد 2 روز یکشنبه و دوشنبه 1398/12/4 10 الی 16 هنرکده گریماس 22,000,000 20
8 کلاس 1 روزه گریم میکاپ عروس 3 ساعت سه شنبه 1398/12/6 10 الی 13 هنرکده گریماس 2,200,000 40
9 تمرین و رفع اشکال هنرجو (خصوصی) 3 ساعت چهارشنبه 1398/12/7 10 الی 13 هنرکده گریماس 3,000,000 1
10 آموزش تکنیکی گریم و میکاپ 3 ساعت پنجشنبه 1398/12/8 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
11 ورک شاپ گریم و میکاپ گرید A.B.C 6 روز شنبه الی پنجشنبه 1398/12/10 10 الی 16 هنرکده گریماس 46,000,000
36,800,000
20 % 14
12 خودآرایی 2 جلسه دوشنبه و سه شنبه 1398/12/19 10 الی 13 هنرکده گریماس 10,000,000 1
13 تمرین و رفع اشکال هنرجو (خصوصی) 3 ساعت چهارشنبه 1398/12/21 10 الی 13 هنرکده گریماس 3,000,000 1