تقویم آموزشی

ردیف نام دوره مدت زمان روزهای هفته شروع دوره ساعات مدرس مبلغ تخفیف ظرفیت ثبت نام
1 همایش معرفی محصولات گریماس 3 ساعت یکشنبه 1398/2/8 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 40
2 همایش معرفی محصولات گریماس 3 ساعت سه شنبه 1398/2/10 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 40
3 تمرین و رفع اشکال هنرجویان 3 ساعت چهارشنبه 1398/2/11 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 7
4 خودآرایی 2 جلسه پنجشنبه 1398/2/12 10 الی 13 هنرکده گریماس 8,000,000 1
5 ورک شاپ گریم میکاپ گرید c 2 روز شنبه و یکشنبه 1398/2/14 10 الی 16 هنرکده گریماس 13,500,000 16
6 ورک شاپ گریم و میکاپ گرید A.B.C 6 روز شنبه الی پنجشنبه 1398/2/14 10 الی 16 هنرکده گریماس 40,500,000 16
7 ورک شاپ گریم میکاپ گرید B 2 روز دوشنبه و سه شنبه 1398/2/16 10 الی 16 هنرکده گریماس 13,500,000 16
8 ورک شاپ گریم میکاپ گرید A 2 روز چهارشنبه 1398/2/18 10 الی 16 هنرکده گریماس 13,500,000 16
9 بازآموزی مدرسین طلایی 2 روز شنبه و یکشنبه 1398/2/21 10 الی 16 هنرکده گریماس 000 16
10 همایش معرفی محصولات گریماس 3 ساعت دوشنبه 1398/2/23 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 40
11 خودآرایی 2 روز پنجشنبه 1398/2/26 10 الی 13 هنرکده گریماس 8,000,000 1
12 ورک شاپ گریم و میکاپ گرید A.B.C 6 روز شنبه الی پنجشنبه 1398/2/28 10 الی 16 هنرکده گریماس 40,500,000 16
13 ورک شاپ گریم میکاپ گرید c 2 روز شنبه و یکشنبه 1398/2/28 10 الی 16 هنرکده گریماس 13,500,000 16
14 ورک شاپ گریم میکاپ گرید B 2 روز دوشنبه و سه شنبه 1398/2/30 10 الی 16 هنرکده گریماس 13,500,000 16
15 ورک شاپ گریم میکاپ گرید A 2 روز چهارشنبه و پنجشنبه 1398/3/1 10 الی 16 هنرکده گریماس 13,500,000 16
16 تمرین و رفع اشکال هنرجویان 3 ساعت شنبه 1398/3/4 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 7
17 همایش معرفی محصولات گریماس 3 ساعت دوشنبه 1398/3/6 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 40
18 گریم میکاپ تخصصی رزگلد 3 روز سه شنبه الی پنجشنبه 1398/3/7 10 الی 16 هنرکده گریماس 30,000,000 16
19 گریم میکاپ مدرسی (طلایی) 2 روز شنبه و یکشنبه 1398/3/11 10 الی 16 هنرکده گریماس 30,000,000 16