تقویم آموزشی

ردیف نام دوره مدت زمان روزهای هفته شروع دوره ساعات مدرس مبلغ تخفیف ظرفیت ثبت نام
1 همایش معرفی محصولات گریماس 3 ساعت دوشنبه 1398/7/1 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 40
2 همایش معرفی محصولات گریماس 3 ساعت سه شنبه 1398/7/2 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 40
3 خودآرایی 2 جلسه چهارشنبه و پنجشنبه 1398/7/3 10 الی 13 هنرکده گریماس 10,000,000 1
4 آموزش تکنیکی گریم و میکاپ 3 ساعت پنجشنبه 1398/7/4 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
5 بازآموزی مدرسین طلایی 2 روز شنبه و یکشنبه 1398/7/6 10 الی 17 هنرکده گریماس 000 16
6 آموزش تخصصی عروس (2 میکاپ، 2 شینیون) 7 ساعت دوشنبه 1398/7/8 10 الی 17 هنرکده گریماس 10,000,000 30
7 ورک شاپ تخصصی شینیون 2 روز سه شنبه و چهارشنبه 1398/7/9 10 الی 17 خانم سوسن خالصی 17,000,000 16
8 آموزش تکنیکی گریم و میکاپ 3 ساعت پنجشنبه 1398/7/11 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
9 ورک شاپ گریم و میکاپ گرید A.B.C 6 روز شنبه الی پنجشنبه 1398/7/13 10 الی 16 هنرکده گریماس 46,000,000 16
10 ورک شاپ گریم میکاپ گرید c 2 روز شنبه و یکشنبه 1398/7/13 10 الی 16 هنرکده گریماس 17,000,000 16
11 ورک شاپ گریم میکاپ گرید B 2 روز دوشنبه و سه شنبه 1398/7/15 10 الی 16 هنرکده گریماس 17,000,000 16
12 ورک شاپ گریم میکاپ گرید A 2 روز چهارشنبه و پنجشنبه 1398/7/17 10 الی 16 هنرکده گریماس 17,000,000 16
13 همایش آموزشی کار با مواد(1 تکنیک) 4 ساعت یکشنبه 1398/7/21 10 الی 14 هنرکده گریماس 500,000 40
14 ورک شاپ تخصصی کار با مواد 1 روز دوشنبه 1398/7/22 10 الی 16 هنرکده گریماس 5,000,000 16
15 ورک شاپ تخصصی کار با مواد 1 روز سه شنبه 1398/7/23 10 الی 16 هنرکده گریماس 5,000,000 16
16 همایش معرفی محصولات گریماس 3 ساعت دوشنبه 1398/7/24 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 40
17 آموزش تکنیکی گریم و میکاپ 3 ساعت پنجشنبه 1398/7/25 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
18 خودآرایی 2 جلسه یکشنبه و دوشنبه 1398/7/28 10 الی 13 هنرکده گریماس 10,000,000 1
19 گریم میکاپ تخصصی رزگلد 1 روز دوشنبه 1398/7/29 10 الی 16 هنرکده گریماس 10,000,000 16
20 گریم میکاپ مدرسی (طلایی) 2 روز سه شنبه و چهارشنبه 1398/7/30 10 الی 16 هنرکده گریماس 32,000,000 16