تقویم آموزشی

ردیف نام دوره مدت زمان روزهای هفته شروع دوره ساعات مدرس مبلغ تخفیف ظرفیت ثبت نام
1 گریم میکاپ مدرسی (طلایی) 2 روز سه شنبه و چهارشنبه 1398/11/1 10 الی 16 هنرکده گریماس 32,000,000 14
2 آموزش تکنیکی گریم و میکاپ 3 ساعت پنجشنبه 1398/11/3 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
3 کلاس 1 روزه کار با مواد 4 ساعت شنبه 1398/11/5 10 الی 14 هنرکده گریماس 2,000,000 40
4 پاکسازی پوست (تخصصی) 2 روز شنبه و یکشنبه 1398/11/5 10 الی 16 هنرکده گریماس 12,000,000 10
5 آموزش تکنیکی کار با مواد 2 روز یک شنبه و دوشنبه 1398/11/6 10 الی 16 هنرکده گریماس 22,000,000 30
6 کلاس 1 روزه گریم میکاپ عروس 3 ساعت دوشنبه 1398/11/7 10 الی 13 هنرکده گریماس 2,200,000 40
7 تمرین و رفع اشکال هنرجو (خصوصی) 3 ساعت سه شنبه 1398/11/8 10 الی 13 هنرکده گریماس 3,000,000 1
8 آموزش تکنیکی گریم و میکاپ 3 ساعت پنجشنبه 1398/11/10 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
9 ورک شاپ گریم و میکاپ گرید A.B.C 6 روز شنبه الی پنجشنبه 1398/11/12 10 الی 16 هنرکده گریماس 46,000,000 14
10 خودآرایی 2 جلسه شنبه و یکشنبه 1398/11/19 10 الی 13 هنرکده گریماس 10,000,000 1
11 تمرین و رفع اشکال هنرجو (خصوصی) 3 ساعت چهارشنبه 1398/11/23 10 الی 13 هنرکده گریماس 3,000,000 1
12 آموزش تکنیکی گریم و میکاپ 3 ساعت پنجشنبه 1398/11/24 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
13 ورک شاپ گریم میکاپ تخصصی (خصوصی) 6 جلسه شنبه الی پنجشنبه 1398/11/26 10 الی 16 هنرکده گریماس 92,000,000 1
14 کلاس 1 روزه گریم میکاپ عروس 3 ساعت سه شنبه 1398/11/29 10 الی 13 هنرکده گریماس 2,200,000 40