تقویم آموزشی

ردیف نام دوره مدت زمان روزهای هفته شروع دوره ساعات مدرس مبلغ تخفیف ظرفیت ثبت نام
1 خودآرایی 2 جلسه شنبه و یکشنبه 1398/4/1 10 الی 13 هنرکده گریماس 8,000,000 1
2 بازآموزی مدرسین طلایی 2 روز یکشنبه و دوشنبه 1398/4/9 10 الی 17 هنرکده گریماس 000 14
3 همایش معرفی محصولات گریماس 3 ساعت سه شنبه 1398/4/11 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 40
4 آموزش تکنیکی گریم و میکاپ 3 ساعت پنجشنبه 1398/4/13 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
5 ورک شاپ گریم و میکاپ گرید A.B.C 6 روز شنبه الی یکشنبه 1398/4/15 10 الی 16 هنرکده گریماس 36,000,000 14
6 ورک شاپ گریم میکاپ گرید c 2 روز شنبه و یکشنبه 1398/4/15 10 الی 16 هنرکده گریماس 17,000,000 14
7 ورک شاپ گریم میکاپ گرید B 2 روز دوشنبه و سه شنبه 1398/4/17 10 الی 16 هنرکده گریماس 17,000,000 14
8 تمرین و رفع اشکال هنرجویان 3 ساعت چهارشنبه 1398/4/19 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 14
9 آموزش تکنیکی گریم و میکاپ 3 ساعت پنجشنبه 1398/4/20 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
10 گریم میکاپ تخصصی رزگلد 3 روز شنبه الی دوشنبه 1398/4/22 10 الی 16 هنرکده گریماس 32,500,000 14
11 ورک شاپ گریم میکاپ گرید A 2 روز شنبه و یکشنبه 1398/4/22 10 الی 16 هنرکده گریماس 17,000,000 14
12 گریم میکاپ مدرسی (طلایی) 2 روز سه شنبه و چهارشنبه 1398/4/25 10 الی 16 هنرکده گریماس 32,000,000 14
13 آموزش تکنیکی گریم و میکاپ 3 ساعت پنجشنبه 1398/4/27 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
14 تمرین و رفع اشکال هنرجویان 3 ساعت شنبه 1398/4/29 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 14
15 همایش معرفی محصولات گریماس 3 ساعت یکشنبه 1398/4/30 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 40
16 ورک شاپ تخصصی شینیون 2 روز دوشنبه و سه شنبه 1398/4/31 10 الی 17 هنرکده گریماس 17,000,000 14