مدرسین گریماس


سرکار خانم فیروزه شهابی

سرکار خانم فیروزه شهابی
آدرس :
شهرکرد- خیابان ورزش- بین کوچه 10 و 12- پلاک 60- آموزشگاه گلنوش

سرکار خانم اکرم بهی شیخ شبانی

سرکار خانم اکرم بهی شیخ شبانی
آدرس :
شهرکرد- هفش جان- خیابان نواب شرقی- کوچه 26- آموزشگاه بهی

سرکار خانم فریده نادری اشکفتکی

سرکار خانم فریده نادری اشکفتکی
آدرس :
شهرکرد- خیابان کاشانی- کوچه 32- پلاک 4- سالن زیبایی رویای سفید