مدرسین گریماس


سرکار خانم پری طالع زاری

سرکار خانم پری طالع زاری
آدرس :
گرگان- خیابان ولی عصر- عدالت دوم- انتهای کوچه- آموزشگاه مراقبت زیبایی المیرا

سرکار خانم زینب قادری

سرکار خانم زینب قادری
آدرس :
گرگان- خیابان فکوری چهارم- داخل کوچه سمت چپ- آموزشگاه ندا

سرکار خانم بتول تقی نژاد

سرکار خانم بتول تقی نژاد
آدرس :
گرگان- خیابان گرگان جدید اول- نبش کوچه 23- آموزشگاه پونک

سرکار خانم مهروش ناصری

سرکار خانم مهروش ناصری
آدرس :
گرگان- خیابان مطهری جنوبی- مابین 10 و 12- روبروی بانک تجارت- آموزشگاه یلدا

سرکار خانم شادی گرگانان

سرکار خانم شادی گرگانان
آدرس :
گرگان- بلوار مدرس- روبروی مدرس ۵- طبقه فوقانی بیمه ایران