مدرسین گریماس


سرکار خانم زهره نیکویی

سرکار خانم زهره نیکویی
آدرس :
کرمانشاه- خیابان برق- بین کوچه 4و5- ساختمان اداری پریشاد- طبقه اول و دوم- آموزشگاه پریشاد

سرکار خانم سپیده زیبایی

سرکار خانم سپیده زیبایی
آدرس :
کرمانشاه- خیابان سعدی- نبش کوچه نقش بندی- عروس سرای وارین

سرکار خانم زهره احمدی

سرکار خانم زهره احمدی
آدرس :
کرمانشاه- روانسر- میدان زمینی شهری- آموزشگاه گیسیا

سرکار خانم لاله پاکدین نژاد

سرکار خانم لاله پاکدین نژاد
آدرس :
کرمانشاه- شهرک پردیس- بیست متری اول- سمت چپ- آموزشگاه مهراندیش

سرکار خانم سارا محمدی

سرکار خانم سارا محمدی
آدرس :
کرمانشاه- کسری- خیابان دارائی- کوچه 120- پلاک 27