مدرسین گریماس


سرکار خانم بهاره آذرگون

سرکار خانم بهاره آذرگون
آدرس :
اهواز- زیتون کارمندی- فلکه سنگر- خیابان خاقانی- بین سنگر و زهره- پلاک 30- سالن زیبایی سانا

سرکار خانم زهرا اژدریان

سرکار خانم زهرا اژدریان
آدرس :
اهواز- زیتون کارمندی- خیابان شهید یوسفی نژاد- بین زیتون وزیبا- سالن زیبایی پرنا

سرکار خانم نگار آهنج

سرکار خانم نگار آهنج
آدرس :
اهواز- کیانپارس- نبش خرداد- انتهای فاز2 غربی- آموزشگاه عروس سرا

سرکار خانم طراوت طاهری

سرکار خانم طراوت طاهری
آدرس :
اهواز- خیابان اصلی بنی هاشمی- بین هلالی و فراهانی- سالن زیبایی رنگین کمان