مدرسین گریماس


طبق برنامه ریزی از طرف کمپانی گریماس هلند، اسامی مدرسان طلایی گریماس که از ابتدای سال 2018 در دوره های بازآموزی به منظور ارتقاء سطح در آکادمی گریماس تهران شرکت داشته اند، در سایت جدید درج شده است.

از سایر مدرسان عزیز و گرانقدر جهت حضور در دوره های جدید دعوت به عمل می آید.

برای مشاهده مدرسان طلایی گریماس، ابتدا استان مورد نظر خود را انتخاب نمایید.