فروشگاه میکاپ  

(25-01-01)
آدرس :
بوشهر- خیابان بهمنی- میدان رفاه- جنب داروخانه شبانه روزی- فروشگاه میکاپ (مدیریت: آقای هادی شیروانی)

فروشگاه دافی  

(25-01-02)
آدرس :
بوشهر- خیابان سنگی- خیابان گلخانه- فروشگاه دافی (مدیریت: آقای حامد چراغی)