فروشگاه نسترن  

(11-01-01)
آدرس :
کرج- خیابان دکتر بهشتی- خیابان امیری- فروشگاه نسترن (مدیریت: آقای یونس اروجی)

فروشگاه پرنس  

(11-01-04)
آدرس :
کرج- مهرشهر- میدان حسین آباد- فروشگاه پرنس (مدیریت: آقای پیمان عبادی)

فروشگاه گل آرا  

(11-01-02)
آدرس :
کرج- خیابان آبان- نبش کوچه 7- فروشگاه گل آرا (مدیریت: آقای کریم اروجی)

فروشگاه گل یخ  

(11-01-05)
آدرس :
کرج- 45 متری گلشهر- نبش ارغوان شرقی- فروشگاه گل یخ (مدیریت: آقای علی پرند)

فروشگاه بلفی  

(11-15-01)
آدرس :
کرج- فردیس- فلکه سوم- نبش پاساژ ارگ فردیس- فروشگاه بلفی (مدیریت: آقای امیر رحمانی)

فروشگاه سرمه  

(11-01-03)
آدرس :
کرج- خیابان امیری- فروشگاه سرمه (مدیریت: آقای حسین اروجی)