فروشگاه نازنین  

(15-01-01)
آدرس :
همدان- آرامگاه باباطاهر- بالاتر از هتل باباطاهر- جنب بانک سپه- فروشگاه نازنین (مدیریت: آقای مهدی قنبر طلب)

فروشگاه امیر  

(15-01-02)
آدرس :
همدان- میدان امام- خیابان بوعلی- کوچه ذوالریاستین- فروشگاه امیر (مدیریت: آقای امیر علیزاده)

فروشگاه نازنین 2  

(15-02-01)
آدرس :
همدان- ملایر- ابتدای خیابان سعدی- کوچه مهاجر- فروشگاه نازنین 2 (مدیریت: آقای علی روستایی)

فروشگاه ماهک  

(15-05-01)
آدرس :
همدان- تویسرکان- میدان امام- ابتدای خیابان باهنر- فروشگاه ماهک (مدیریت: آقای علیرضا مرادی)