فروشگاه راستی  

(18-01-01)
آدرس :
بندرعباس- بلوار سید جمال اسدآبادی- خیابان شهید کازرونی- مجتمع تجاری پاسارگاد- فروشگاه راستی (مدیریت: آقای علی راستی)

فروشگاه راستی  

(18-01-02)
آدرس :
بندرعباس- خیابان آزادگان- فروشگاه راستی (مدیریت: آقای امیر راستی)

فروشگاه نجوم  

(18-05-01)
آدرس :
جزیره قشم- بازار قدیم- لاین دلفین- پلاک 326- فروشگاه نجوم (مدیریت: آقای عماد نانوایی)