فروشگاه فلورانس  

(07-04-01)
آدرس :
قائم شهر- خیابان بابل- روبروی مدیریت درمان تامین اجتماعی- فروشگاه فلورانس (مدیریت: آقای جواد جعفری)

فروشگاه امید  

(07-02-01)
آدرس :
بابل- میدان کارگر- فروشگاه امید (مدیریت: آقای مهدی وزیر لقب)

فروشگاه طلایی  

(07-02-02)
آدرس :
بابل- میدان اول حمزه کلا- نبش معلم 21- فروشگاه طلایی (مدیریت: آقای هومن طلایی)