فروشگاه درویشی  

(14-03-01)
آدرس :
لرستان- دورود- پاساژ ملت- طبقه همکف- فروشگاه درویشی (مدیریت: آقای رضا درویشی)

فروشگاه مهر  

(14-01-01)
آدرس :
خرم آباد- خیابان انقلاب- روبروی ناصرخسرو- نبش کوچه حیاتی فر- فروشگاه مهر (مدیریت: آقای حسین قطب الدینی)

فروشگاه عسگری  

(14-02-01)
آدرس :
لرستان- بروجرد- خیابان شهدا (خیابان مرکزی) روبروی پاساژ جهادی- فروشگاه عسگری

فروشگاه لشنی  

(14-03-02)
آدرس :
لرستان- دورود- خیابان کندوان- پردیس اول- فروشگاه لشنی (مدیریت: آقای مهدی لشنی)