فروشگاه سرمه  

(10-01-01)
آدرس :
رشت- خیابان گلسار- سه راه گلایل- ابتدای بلوار گیلان- بین 147و149- فروشگاه سرمه (مدیریت: آقای محمود نصری)

فروشگاه بهزاد  

(10-06-01)
آدرس :
لنگرود- خیابان مطهری- ساختمان بهزاد- فروشگاه بهزاد (مدیریت: آقای بهزاد کپورچیان)