فروشگاه کاترین  

(28-01-01)
آدرس :
یاسوج- میدان ساعت- جنب نمایندگی سایپا- فروشگاه کاترین (مدیریت: آقای محمد سهرابی)

فروشگاه VIP  

(28-02-01)
آدرس :
گچساران- خیابان بلادیان- خیابان عمران- مجتمع دردانه- فروشگاه VIP (مدیریت: آقای کیانوش کیانی)

فروشگاه حاتمی  

(28-02-02)
آدرس :
گچساران- میدان امام- خیابان مدرس غربی- فروشگاه حاتمی (مدیریت: حامد حاتمی)

فروشگاه عفیف  

(28-02-03)
آدرس :
گچساران- خیابان بلادیان- فروشگاه عفیف- (مدیریت: محمدرضا کرمی)