فروشگاه آنا  

(09-01-01)
آدرس :
کرمان- میدان باغ ملی- فروشگاه آنا (مدیریت: آقای علی عسگرپور)

فروشگاه چین چیلا  

(09-01-02)
آدرس :
کرمان- خیابان پروین اعتصامی شرقی- روبروی کوچه شماره 30- فروشگاه چین چیلا (مدیریت: آقای عباس مرتضی پور)

فروشگاه چین چیلا  

(09-02-01)
آدرس :
کرمان- سیرجان- خیابان نصیری شمالی- فروشگاه چین چیلا (مدیریت: آقای امیر سروری)

فروشگاه هانی مون  

(09-03-01)
آدرس :
کرمان- رفسنجان- خیابان شهدا- جنب شیرینی سرای لشکری- فروشگاه هانی مون (مدیریت: آقای حسین عبدالهی)

شرکت تعاونی آرایشگران  

(09-03-02)
آدرس :
کرمان- رفسنجان- خیابان معراج جنوبی- نبش کوچه 7- شرکت تعاونی آرایشگران رفسنجان (مدیریت: آقای علی کریمی)

فروشگاه روژین  

(09-03-03)
آدرس :
کرمان- رفسنجان- بلوار طالقانی- روبروی کتابخانه مرتضوی- فروشگاه روژین (مدیریت: آقای عظیم زارع)

فروشگاه رژ  

(09-04-01)
آدرس :
کرمان- بم- خیابان شهید صدوقی- روبروی بانک ملت- مجتمع تجاری آریا- فروشگاه رژ (مدیریت: خانم میترا باقری)

فروشگاه آستانی  

(09-05-01)
آدرس :
کرمان- جیرفت- خیابان طالقانی جنوبی- جنب طلا و جواهر اردیبهشت- فروشگاه آستانی (مدیریت: آقای حسین آستانی)