فروشگاه گل سرخ  

(30-01-01)
آدرس :
سمنان- میدان امام علی- مجتمع گردشگری ققنوس- طبقه همکف- فاز دوم- فروشگاه گل سرخ (مدیریت: خانم سیده مهسا زرگر)

فروشگاه پردیس2  

(30-02-01)
آدرس :
شاهرود- خیابان شهید صدوقی- روبروی دبیرستان دخترانه شاهد- فروشگاه پردیس2 (مدیریت: آقای هادی قاسمی)

فروشگاه جزیره  

(30-04-01)
آدرس :
گرمسار- میدان شهرداری- ابتدای خیابان خالدی- فروشگاه جزیره (مدیریت: خانم فاطمه طالب بیدختی)