فروشگاه مودا  

(24-02-01)
آدرس :
ابهر- خیابان ولیعصر- پاساژ سینا- پلاک 36- فروشگاه مودا (مدیریت: آقای نبی اله دودانگه)

فروشگاه خزر  

(24-01-01)
آدرس :
زنجان- خیابان سعدی- جنب بیمه ایران- فروشگاه خزر (مدیریت: آقای جعفر صدیقیان)

فروشگاه خاتون  

(24-01-02)
آدرس :
زنجان- خیابان سعدی- جنب داروخانه سعدی- فروشگاه خاتون(مدیریت: آقای حمیدرضا دشتی)