فروشگاه رضایی  

(05-01-01)
آدرس :
اهواز- خیابان امام- پاساژ امینی- فروشگاه رضایی (مدیریت: آقای محمدرضا رضایی)

گالری رضایی (VIP)  

(05-01-02)
آدرس :
اهواز- خیابان امام- پاساژ امینی- گالری رضایی (VIP) (مدیریت: آقای مهدی رضایی)

فروشگاه کیاوش  

(05-03-01)
آدرس :
آبادان- خیابان شهید منتظری- شاپور سابق- اول بازار روز- فروشگاه کیاوش (مدیریت: آقای کیوان نادری)

فروشگاه شهروند  

(05-02-01)
آدرس :
دزفول- خیابان انقلاب- بین منتظری و کشاورز- فروشگاه شهروند (مدیریت: آقای مانی دهقان پور)

فروشگاه مایسا  

(05-04-01)
آدرس :
بندر ماهشهر- ابتدای خیابان امام- روبروی ایستگاه دانشگاه شریف- فروشگاه مایسا (مدیریت: آقای علیرضا معشوری)

فروشگاه مسیح پور  

(05-08-01)
آدرس :
بهبهان- خیابان شهید منتظری- جنب دبستان دخترانه 22 بهمن- فروشگاه مسیح پور (مدیریت: آقای نعمت الله مسیح پور)