فروشگاه رضایی  

(05-01-01)
آدرس :
اهواز- خیابان امام- پاساژ امینی- فروشگاه رضایی (مدیریت: آقای محمدرضا رضایی)

گالری رضایی (VIP)  

(05-01-02)
آدرس :
اهواز- خیابان امام- پاساژ امینی- گالری رضایی (VIP) (مدیریت: آقای مهدی رضایی)

فروشگاه کیاوش  

(05-03-01)
آدرس :
آبادان- خیابان شهید منتظری- شاپور سابق- اول بازار روز- فروشگاه کیاوش (مدیریت: آقای کیوان نادری)

فروشگاه مایسا  

(05-04-01)
آدرس :
بندر ماهشهر- ابتدای خیابان امام- روبروی ایستگاه دانشگاه شریف- فروشگاه مایسا (مدیریت: آقای علیرضا معشوری)

فروشگاه پارادایس  

(05-14-01)
آدرس :
خوزستان- رامهرمز- چهارراه طالقانی- خیابان امیرکبیر- پاساژ پور اسفندیار- فروشگاه پارادایس (مدیریت: خانم سودابه زارع و آقای شهبازی)

فروشگاه آرین  

(05-06-01)
آدرس :
خوزستان- شوش- خیابان شهید دانش- پاساژ کریمی- فروشگاه آرین (مدیریت: آقای محمد کرد)

فروشگاه تی تیش  

(05-06-02)
آدرس :
خوزستان- شوش- خیابان شهید دانش- بازارچه حافظ- فروشگاه تی تیش (مدیریت: آقای علی عباس زاده)

فروشگاه رنگین کمان  

(05-07-01)
آدرس :
خوزستان- شوشتر- چهارراه امام- ضلع شرقی- فروشگاه رنگین کمان (مدیریت: آقای امید آریان پور)