مدرسین گریماس


سرکار خانم فرزانه کریم پور محمدی

آدرس :
تبریز- ایل گلی- خیابان سهند- جنب ساختمان عقیق- آموزشگاه سایه روشن
سرکار خانم فرزانه  کریم پور محمدی

سرکار خانم فاطمه معالی

آدرس :
تبریز- خیابان آبرسان- پل چایکنار- کنار گذر استاد شهریار- جنب داروخانه خاور- کوچه دانش- آموزشگاه هستی
سرکار خانم فاطمه معالی

سرکار خانم فاطمه صحرایی راد

آدرس :
آذربایجان شرقی- میانه- خیابان سر آسیاب- آموزشگاه یاران
سرکار خانم فاطمه صحرایی راد

سرکار خانم فریده عزیز محمدی

آدرس :
تبریز- یاغچیان- 18 متری کوثر- پلاک 44/1- سالن زیبایی گل گیس
سرکار خانم فریده عزیز محمدی